Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä
Oulun ihonhoitokeskus 3192037-9 ( manuaalinen)

2. Rekisteriasioita hoitaa
Oulun ihonhoitokeskus 3192037-9
Sini Kangaskorte, asiakaspalvelu@oulunihonhoitokeskus.fi

3. Rekisterin nimi
Manuaalinen rekisteri, Ajas, Timma

4. Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus
Oulun ihonhoitokeskuksen toimintojen kuten esteettisen injektiohoitojen sekä ihnohoitojen asiakassuhteiden hoitoa varten sekä asiakkaan asiakassuhteen historia.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriimme tallennetaan seuraavat tiedot:
 – henkilön tai yrityksen nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite sekä osoitetiedot
 – yrityksen y-tunnus, syntymäaika ja asiakaspalaute.
 – henkilön antama suostumus sähköiseen suoramarkkinointiin
 – henkilön tilaamien ja hänelle myytyjen palveluiden ja tuotteiden tiedot hintoineen
 – henkilön muut tiedot, kuten allergiat ja terveystiedot, jotka voivat vaikuttaa palveluihin ja käytettäviin tuotteisiin

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterin tiedot saadaan asiakkaalta itseltään hänen ottaessaan yhteyttä nettisivujen kautta yhteydenottolomakkeella tai asiakkaalta itseltään asiakaspalvelutilanteessa.  Asiakas syöttää osoitetiedot nettiajanvarauksesta aikaa varatessa. Tietoja (hoitokokonaisuudet, terveydentilaa koskevat tiedot, käytetyt tuotteet) lisäävät myös yrityksessä työskentelevät Ajas tietojärjestelmään käyntikertojen yhteydessä-

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Mitään tietoja ei luovuteta eteenpäin kolmannelle osapuolelle ilman asiakkaan kirjallista pyyntöä. Henkilötietoja voidaan siirtää henkilötietolain ja luottotietojen käsittelyä koskevien säännösten mukaisesti asiakkaan tätä kirjallisesti pyytäessä. Henkilötietoja voidaan
siirtää EU:n ja ETA-alueen ulkopuolelle henkilötietolain ja luottotietojen käsittelyä koskevien säännösten mukaisesti asiakkaan tätä kirjallisesti pyytäessä.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Manuaalinen aineisto:
Vanha manuaalinen aineisto säilytetään lukollisessa kaapissa, johon avain on vain niillä henkilöillä, joiden työtehtäviin niiden käsittely kuuluu. Manuaalinen aineisto tullaan siirtämään tulevaisuudessa mahdollisimman paljon sähköiseen rekisteriin ja kaikki tarpeeton manuaalinen aineisto tuhotaan asianmukaisesti välittömästi. 

9. Tarkastamisoikeus
Rekisteröidyillä on oikeus tarkastaa heistä rekisteriin merkityt tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua, sekä muutenkin turvautua henkilötietolain mukaisiin oikeuksiinsa. Tietojen tarkastusta ja oikaisua koskeva kirjallinen pyyntö tulee osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle ( Kohta 2) tai sopimalla etukäteen rekisteriasioista vastaavan henkilön kanssa tietojen tarkastuksesta toimipisteessä.